Home / เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซฟตี้ มาร์ท

สำนักงานใหญ่
94/17 หมู่ 1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร. 0-2147-1859
แฟกซ์. 0-2147-1858
Website: www.siamsafetymart.com
E-mail: ssm@siamsafetymart.com

นโยบายการบริหาร
"เราจะจัดจำหน่ายสินค้าที่ดีมีมาตรฐาน บริการนำหน้า มีปัญหารีบแก้ไข ใส่ใจลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

วิสัยทัศน์
"ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คืองานของเรา"

ประวัติความเป็นมา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เซฟตี้ มาร์ท ได้จดทะเบียนนิติบุคคล เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2544 เวลากว่า 16 ปี ที่ได้ดำเนินธุรกิจให้บริการจัดหา คัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือทั้งในและต่างประเทศ อาทิ รองเท้าหนังนิรภัย รองเท้าผ้าใบ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอื่นๆ ฯลฯ ให้กับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป ทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานรองเท้าหนังนิรภัย ภายใต้เครื่องหมายการค้า STATE และ SMART SAFETY SHOES ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.523-2554 ใบอนญาตที่(3) 2449-41/523 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทางห้างฯ มีความพร้อมและยินดีในการให้บริการ ด้านข้อมูลสินค้า คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานให้เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับธุรกิจของท่าน

Top
error: Content is protected !!